Procedura wypadkowa.

 1. KAŻDY ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ GRUNTOWNĄ ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW pkt. 19.19 (BEZPIECZEŃSTWO ZAWODNIKÓW) PRZEPISÓW OGÓLNYCH FIA ORAZ PKT. 3.4 (KSIĄŻKA DROGOWA) ZAŁACZNIKA IV BEZPIECZEŃSTWO W RAJDACH.

 2. KIEDY ZAUWAŻYŁEŚ WYSTAWIONY CZERWONY ZNAK „SOS” MASZ OBOWIĄZEK ZATRZYMAĆ SIĘ I UDZIELIĆ POMOCY POTRZEBUJĄCEJ ZAŁODZE.

 3. JESTEŚ ZOBOWIĄZANY UDZIELIĆ POMOCY RANNYM I UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA PODJEŁY DZIAŁANIA TAK SZYBKO JAK TO JEST MOŻLIWE.

 4. ZAŁOGA TA MUSI PRZEKAZAĆ NIŻEJ WYMIENIONE INFORMACJE DO NAJBLIZSZEGO PUNKTU RADIOWEGO, KTÓRY MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ DOPIERO NA MECIE STOP:

  • NUMER STARTOWY ZAŁOGI, KTÓRA ULEGŁA WYPADKOWI

  • JEŚLI SĄ RANNI – LICZBĘ POSZKODOWANYCH CZŁONKÓW ZAŁOGI LUB WIDZÓW

  • JEŚLI SĄ OSOBY PRZYGNIECIONE PRZEZ SAMOCHÓD LUB UWIĘZIONE W JEGO WNĘTRZU – LICZBĘ POSZKODOWANYCH CZŁONKÓW ZAŁOGI LUB WIDZÓW

  • LOKALIZACJĘ WYPADKU, OKREŚLONĄ NA PODSTAWIE KSIĄŻKI DROGOWEJ, NAJBLIŻSZA INFORMACJA / KM

  • INNE ISTOTNE INFORMACJE NP: OGIEŃ, WODA,

 5. JEŚLI CZERWONY ZNAK „SOS” JEST WYSTAWIONY WSZYSTKIE NASTEPNE SAMOCHODY MUSZĄ SIĘ ZATRZYMAĆ.

 6. ZAŁOGA KAŻDEGO SAMOCHODU, KTÓRY ZATRZYMAŁ SIĘ NA TRASIE ODCINKA MUSI, CO NAJMNIEJ 50M PRZED MIEJSCEM ZATRZYMANIA, WYSTAWIĆ CZERWONY TRÓJKAT, NAWET KIEDY SAMOCHÓD WIDOCZNY JEST NA DRODZE.

 7. RAJDOWY TELEFON ALARMOWY +48 601 100 777

Informacje dla sędziów zabezpieczenia.

Bądź uprzejmy i stanowczy, ale nie agresywny.
Pamiętaj agresja rodzi agresję!

Kieruj ludzi do stref wyznaczonych zielonym kolorem.
Żaden identyfikator nie upoważnia do przebywania w strefach wyznaczonych czerwoną taśmą!

Ostrzegaj o zbliżającym się samochodzie GWIZDKIEM.

Trasę otwierają samochód C (45 min. przed 1 zawodnikiem) – od tego momentu bądź w pełnej gotowości.
Dalej jadą B, A, 0000, 000, 00, 0 oraz pomiędzy nimi Samochód ZSS i Obserwatora PZM. Melduj wszystkim samochodom gotowość poprzez podniesienie ręki do góry!

Pamiętaj, że Ty też musisz stać w bezpiecznym miejscu (nie blisko drogi, nie na wypadkowej zakrętu i nie w kopercie!).
Pamiętaj abyś miał zawsze na sobie kamizelkę.
Nie stój tyłem do drogi, nie siadaj i nie rób zdjęć podczas rozgrywania odcinka specjalnego.

Wybrani fotografowie i operatorzy kamer ubrani są w ZIELONE kamizelki z napisem MEDIA oraz numerem akredytacji (obowiązują TYLKO z identyfikatorem MEDIA).
Oni mogą stać poza wyznaczonymi dla kibiców strefami ale NIE W MIEJSCACH SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH (blisko drogi, na bezpośrednich wypadkowych, w miejscach wyznaczonych czerwoną taśmą). Jeżeli stwierdzisz taki fakt bardzo prosimy o zrobienie zdjęcia (za pomocą telefonu komórkowego lub aparatu fotograficznego) z miejsca zdarzenia i przesłanie za pomocą MMS-a lub osobiście do Biura Prasowego Rajdu.

Gdy w pobliżu twojego miejsca samochód wypadnie z trasy, pamiętaj o zachowaniu procedury wypadkowej (patrz druga strona!). Gdy droga odcinka jest zablokowana (przez samochód lub tłum kibiców) pamiętaj, aby ostrzegać kolejne nadjeżdżające samochody.

Powiadom swojego kierownika OS przez tel. komórkowy lub najbliższego sędziego SOS o samochodzie, który zatrzymał się na trasie (OK lub SOS) lub o innym niebezpieczeństwie (np. zablokowana trasa).

Patroni medialni